SPOJENÍ ZÁKLADŮ S OBVODOVÝM ZDIVEM

Řešení trhlin příček injektáží, zvýšení únosnosti příček. Provedení táhel v půdním prostoru.