Prohlédněte si naší práci


2018

TŽ a.s. Mlýnice strusky

Provedení jádrových vrtů, vrtání injektážních tyčí IBO r 32mm, injektáž cementem pro posílení základu filtrační technologie.

RD Hornosušská Havířov

Provedení překladů pro nové otvory v nosných stěnách, zesílení zdiva pod překlady helikální výztuží Brutt saver 9 TC.

HTS Havířov

Vypracování statického posudku, stabilizace trhlin helikální výztuží, injektáž trhlin polyuretanovou pryskyřicí.

Most Karlovy Vary

Stažení pilířů kamenného mostu v Karlových Varech helikální výztuží 8mm.

Těšínské muzeum Český Těšín

Sanace kleneb, zesílení helikální výztuží 8mm, provedení jádrových vrtů pro prostupy technologií.

Hřbitovní kaple Šenov

Stabilizace obvodového zdiva předepnutými ocelovými lany Monostrand.

2017

Biocel Paskov

Stabilizace a zpevnění narušených plynosilikátových panelů administrativní budovy sešití trhlin helikální výztuží Brutt saver 6mm, stažení objektu helikální výztuží Brutt Saver 9TC, pevnostní spojení trhlin injektáží polyuretanovou pryskyřicí MC-INJEKT 2700, kotvení panelů k nosným sloupům táhly ukotvenými kotvou Hilti HIT HY 200.

Ostrava Hlavní nádraží

Stabilizace trhlin v podlaze helikální výztuží 8mm, pevnostní injektáž trhlin epoxidovou pryskyřicí MC-INJEKT 1264 Kompakt.

Předávací stanice č. 44 DISTEP Frýdek Místek.

Sešití trhlin helikální výztuží Brutt saver 6mm.

Předávací stanice ul. Kolaříkova DISTEP Frýdek Místek.

Sešití trhlin helikální výztuží Brutt saver 6mm.

Bytový dům Orlová Lutyně č.p. 1241-1242

Kotvení sendvičových panelů kotvami HILTI HIT V průměru 20 a 16 mm, chemická Kotva HILTI HIT HY 200.

Hyundai kontejnerová plocha

Řešení poruch v cementobetonovém krytu, stabilizace trhlin helikální výztuží s tvrzeným jádrem Brutt saver 9TC, injektáž podloží, sanace a zpevnění hran u dilatačních spár.

Bytový dům ul. Rydultowská

Kotevní sendvičových panelů kotvami HILTI HIT V průměru 24mm, do chemické kotvy Hilti HIT HY 200.

Byt Olomouc ul. Kischova

Zesílení panelu v bytě pro vytvoření nového otvoru, lepení uhlíkových lamel šíře 50mm.

RED HOUSE Ostrava

Zesílení stropů uhlíkovými lamelami šíře 50mm.

RD Rychvald

Provedení nového překladu, vložením U profilů, stabilizace injektáží a aplikací dynamických kotev HILTI.

2016

Předávací stanice č. 51 Distep Frýdek-Místek

Sešití trhlin helikální výztuží Brutt Saver 6mm, kotevní atiky helikální výztuží 6mm, zesílení nosníků stropu uhlíkovými lamelami šíře 50mm.

Hyundai Kontejnerová plocha

Řešení poruch v cementobetonovém krytu, stabilizace trhlin helikální výztuží s tvrzeným jádrem Brutt saver 9TC, injektáž podloží, sanace a zpevnění hran u dilatačních spár.

Stabilizace trhlin tělocvičny ZŠ Sudice

Sešití trhlin helikální výztuží 8 a 10mm, injektáž trhlin polyuretanovou pryskyřicí.

Kaple Háj ve Slezsku

Stabilizace trhlin na klenbách helikální výztuží Brutt Saver 8mm, Provedení stažení objektu po obvodu helikální výztuží Brutt Saver 12mm.

Domov pro seniory ul. Sadová Frýdek Místek

Kotvení sendvičových panelů kotvami Hilti HIT V průměru 16mm, použitím chemické kotvy Hilti HIT HY 200.

Starší reference

PODLAHA - STADION STOVKY

Sešití trhlin, injektáž trhlin organicko-minerální pryskyřicí.

ZESÍLENÍ KONSTRUKCÍ

Zvýšení únosnosti sloupů pod výtahem - ČEZ ARÉNA.

STABILIZACE TRHLIN PRŮVLAKŮ

obvodového pláště - krytý bazén Zlín.

ZVÝŠENÍ NOSNOSTI ZÁKLADŮ

plošnou injektáží PU pryskyřicí Domaniža SK.

ŘEŠENÍ TRHLIN ZDIVA

skladového areálu Ostrava.

KINO LUNA OSTRAVA

Kotevní sendvičování panelů helikální výztuží.

ZŠ KOSMONAUTŮ OSTRAVA

Kotvení atiky helikální výztuží.

SPOJENÍ ZÁKLADŮ S OBVODOVÝM ZDIVEM

Řešení trhlin příček injektáží, zvýšení únosnosti příček. Provedení táhel v půdním prostoru.

KRYTÝ BAZÉN HAVÍŘOV

Zesílení obvodového zdiva a kotvení atiky pomocí táhel.

ZÁMEK FRYŠTÁT

Sešití trhlin.