ZŠ KOSMONAUTŮ OSTRAVA

Kotvení atiky helikální výztuží.