Stabilizace trhlin tělocvičny ZŠ Sudice

Sešití trhlin helikální výztuží 8 a 10mm, injektáž trhlin polyuretanovou pryskyřicí.