PODLAHA - STADION STOVKY

Sešití trhlin, injektáž trhlin organicko-minerální pryskyřicí.