HTS Havířov

Vypracování statického posudku, stabilizace trhlin helikální výztuží, injektáž trhlin polyuretanovou pryskyřicí.