Hřbitovní kaple Šenov

Stabilizace obvodového zdiva předepnutými ocelovými lany Monostrand.